Navigering

ELIN

ELIN är ett kraftfullt lindrivet system för utgödsling under spaltgolv. Parvisa drivstationer med 1,5 kW motorer.
Rekommenderad lina är Dyneema eller 32-slagen SPS-lina.
Rekommenderade skrapor är ELIN-skrapan, L-skrapor med klaffar av typ S-skrapan, Odinskrapan eller T-stålsskrapan.
Rekommenderade styrskåp är SR eller ELIN styrkåp. För SR erfordras ej gränslägen.

Rensa